Shah Alam

Rabu, 23 Julai 2008Shah Alam Alhamdulillah
Barakah utk  Umat 
Amin...
Assalamualaikum 
  
Uitm Shah Alam 
Alhamdulillah
Assalamualaikum 
 

0 ulasan: